Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego „Igła”

phm. Jakub Knobelsdorf

tel. 735-950-256   e-mail: jakub.knobelsdorf@zhp.net.pl

 

Komendant Hufca   e-mail: slupsk@zhp.pl

hm. Grzegorz Stachyra 

tel. 669-894-149   e-mail: grzegorz.stachyra@zhp.net.pl 

 

 

 

 

Skarbnik Hufca 

hm. Krystyna Anuszkiewicz

tel. 505-750-478   e-mail: krystyna.anuszkiewicz@zhp.net.pl

 

 

 

 

Z-ca Komendanta Hufca ds. Programu

hm. Małgorzata Stachyra

tel. 691-777-783   e-mail: malgorzata.stachyra@zhp.net.pl

 

 

 

Z-ca Komendanta Hufca ds. Pracy z Kadrą

phm. Magdalena Skóra

tel. 502-597-233

 

 

Z-ca Komendanta Hufca ds. Organizacyjnych

phm. Jakub Knobelsdorf

tel. 735-950-256   e-mail: jakub.knobelsdorf@zhp.net.pl

 

 

Drużynowa 4 DH „Zywioły”

pwd. Klaudia Stachyra

zbiórki: wtorek godz. 16:30 – 18:00 , Środa 16:30 – 18:00

miejsce: Komenda Hufca Ziemi Słupskiej ul. Partyzantów 31 – Słupsk

tel. 508-904-085   e-mail: klaudia.stachyra@zhp.net.pl

Zastępy:
Drużyna posiada cztery zastępy:
Zastęp Terra: zastępowa sam Klarysa Knychała, wiek: 11- 14, żeński
Zastęp Sokoły: zastępowy Robert Kasjan, wiek: 9 -11, koedukacyjny
Zastęp Cicha Woda: zastępowa sam Sandra Górska,  wiek: 14 -18, żeński
Zastęp Pustkowie Smauga: zastępowy ćw Kacper Zieliński, wiek: 10 – 13, męski

Zbiórki:
Zbiórki zastępów Terra i Sokoły odbywają się we wtorek między 16:30, a 18:00 w hufcu Ziemi Słupskiej.
Zbiórki zastępów Cicha Woda i Pustkowie Smauga odbywają się w środę między 16:30, a 18:00 w hufcu Ziemi Słupskiej.
Zbiórka drużyny odbywa się raz w miesiącu w drugą sobotę miesiąca w hufcu Ziemi Słupskiej.

4 DH ”Żywioły” jest drużyną wielopoziomową, koedukacyjną. Powstała w marcu 2008 roku. Działa przy Hufcu Ziemi Słupskiej im. Obrońców Wybrzeża, który mieści się przy ulicy Partyzantów 31 w Słupsku.  Drużynowymi kolejno byli: pwd Grzegorz Buda, pwd Katarzyna Szymańska,  phm Mateusz Waśko, phm Magdalena Skóra, pwd Klaudia Stachyra.

Drużynowa 15 Drużyny Harcerskiej Muszelki z Ustki

hm. Urszula Tamulis

e-mail: urszula.tamulis@zhp.net.pl

Drużynowa 5 Wędrowniczej Drużyny Harcerskiej „Elementorum”

phm. Magdalena Skóra

tel. 502-597-233   e-mail: magdalena.skora@zhp.net.pl

Drużynowa 88 Drużyny Harcerskiej „To Chyba Żart” z Ustki

sam. Ewelina Bogucka

tel. 663-605-818

Drużynowy 45 Próbnej Drużyny Starszoharcerskiej „Ignis”

dh Bartosz Kowalczyk

tel. 721-293-330

Wódz Zuchowy Setnej Gromady Zuchowej „STO”

pwd. Agata Trawińska