Rajd Rodło 2018

Celem Rajdu jest propagowanie turystyki pieszej, rowerowej, wodnej, samochodowej oraz walorów turystyczno-krajoznawczych województwa pomorskiego, rozwijanie zainteresowań i propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, propagowanie zdobywania Chorągwianej Odznaki Rodło, propagowanie zdobywania Harcerskiej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej oraz odznak turystyki kwalifikowanej PTTK, np. Odznaki Turystyki Pieszej OTP, Kolarskiej Odznaki Turystycznej KOT, Turystycznej Odznaki Kajakowej TOK, Żeglarskiej Odznaki Turystycznej ŻOT Read more about Rajd Rodło 2018[…]

Zlot ZHP 2018

Zgłoszenia zastępów w terminie do 20.10 przyjmuje właściwa komenda hufca. 4 zastępy zlotowe tworzą drużynę zlotową. Potwierdzenie zgłoszenia następuje w chwili wpłaty pierwszej raty do 25.10 za ZASTĘP – 100zł/osobę (łącznie 1000zł na zastęp) na konto właściwej komendy hufca. Na wydarzenie zgłaszać się mogą 10-cio osobowe (9 + pełnoletni wychowawca) zastępy metodyczne (Z*, H, HS, W). * przewidywana liczba zuchów w gnieździe nie przekroczy 200osób. Dodatkowa składka członkowska zadaniowa Read more about Zlot ZHP 2018[…]