Historia Drużyny

4 DH ”Żywioły” jest drużyną wielopoziomową, koedukacyjną. Powstała w marcu 2008 roku. Działa przy Hufcu Ziemi Słupskiej im. Obrońców Wybrzeża, który mieści się przy ulicy Partyzantów 31 w Słupsku.  Drużynowymi kolejno byli: pwd Grzegorz Buda, pwd Katarzyna Szymańska,  phm Mateusz Waśko, phm Magdalena Skóra, pwd Klaudia Stachyra.