Zastępy

Zastępy:
Drużyna posiada cztery zastępy:
Zastęp Terra: zastępowa sam Klarysa Knychała, wiek: 11- 14, żeński
Zastęp Sokoły: zastępowy Robert Kasjan, wiek: 9 -11, koedukacyjny
Zastęp Cicha Woda: zastępowa sam Sandra Górska,  wiek: 14 -18, żeński
Zastęp Pustkowie Smauga: zastępowy ćw Kacper Zieliński, wiek: 10 – 13, męski

Zbiórki:
Zbiórki zastępów Terra i Sokoły odbywają się we wtorek między 16:30, a 18:00 w hufcu Ziemi Słupskiej.
Zbiórki zastępów Cicha Woda i Pustkowie Smauga odbywają się w środę między 16:30, a 18:00 w hufcu Ziemi Słupskiej.
Zbiórka drużyny odbywa się raz w miesiącu w drugą sobotę miesiąca w hufcu Ziemi Słupskiej.