45 Próbna Drużyna Starszoharcerska „Ignis”

Drużynowy 45 Próbnej Drużyny Starszoharcerskiej „Ignis”

dh Bartosz Kowalczyk

tel. 721-293-330