Krąg Instruktorski „Igła”

 

Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego „Igła”

phm. Jakub Knobelsdorf

tel. 735-950-256   e-mail: jakub.knobelsdorf@zhp.net.pl