Komenda Hufca

Informacje dotyczące Komendy Hufca Ziemi Słupskiej

 

Komendant Hufca   e-mail: slupsk@zhp.pl

hm. Grzegorz Stachyra 

tel. 669-894-149   e-mail: grzegorz.stachyra@zhp.net.pl 

 

 

 

 

Skarbnik Hufca 

hm. Krystyna Anuszkiewicz

tel. 505-750-478   e-mail: krystyna.anuszkiewicz@zhp.net.pl

 

 

 

 

Z-ca Komendanta Hufca ds. Programu

hm. Małgorzata Stachyra

tel. 691-777-783   e-mail: malgorzata.stachyra@zhp.net.pl

 

 

 

Z-ca Komendanta Hufca ds. Pracy z Kadrą

phm. Magdalena Skóra

tel. 502-597-233

 

 

Z-ca Komendanta Hufca ds. Organizacyjnych

phm. Jakub Knobelsdorf

tel. 735-950-256   e-mail: jakub.knobelsdorf@zhp.net.pl