11 maja 2017

Finanse

Dane do Faktury

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Gdańska

Hufiec Słupsk

ul. Partyzantów 31, 76-200 Słupsk

NIP: 583-296-90-85

Konto Bankowe PKO S.A. 19 1240 5400 1111 0010 6358 9460