17 kwietnia 2018

Komenda Hufca

Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się, kapelusz i zbliżenie

Komendant Hufca

phm. Joanna Rutkowska

e-mail: joanna.rutkowska2@zhp.net.pl

 

 

 

Skarbnik Hufca

phm. Joanna Król

e-mail: joanna.krol@zhp.net.pl

 

 

 

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, broda, zbliżenie i na zewnątrz

 

 

Z-ca Komendanta Hufca ds. Pracy z Kadrą

pwd. Piotr Merecki

e-mail: p.merecki@zhp.net.pl

 

 

 

Z-ca Komendanta Hufca ds. Programu

pwd. Paula Ropelewska

e-mail: paula.ropelewska@zhp.net.pl