18 kwietnia 2018

Składki

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Wysokość składki dla osób z przydziałem do Hufca ZHP Ziemi Słupskiej wynosi 8 zł miesięcznie.

Od 01.01.2020r. składki członkowskie dla Hufca ZHP Ziemi Słupskiej będą wynosić 10 zł miesięcznie.

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY SKŁADKI?

Składki zbierane są kwartalnie lub za cały rok. Zuchy i harcerze płacą składki w swoich gromadach i drużynach, a instruktorzy bezpośrednio w hufcu.

Składki można wpłacać na rachunek bankowy (numer rachunku: 19 1240 5400 1111 0010 6358 9460 – Bank PKO S.A.). W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz okres jakiego dotyczy wpłata.

Wszelkich informacje w sprawie składek udziela komendant hufca: slupsk@zhp.pl